****پروازهای مسقط ****

قابل توجه مسافرين ورودي به کشور عمان

*استفاده از ماسک برای سوارشدن به هواپيما الزامي است.

تمامي افراد که قصد ورود به عمان را دارند مي بايست قبل از پرواز ، گواهي دريافت دو نوبت واکسن مورد تاييد وزارت بهداشت عمان به همراه کد اعتبار سنجي QR ارائه دهند . مشروط به آن که چهارده روز از زمان دريافت آن گذشته باشد.

تمامی افراد که قصد ورود به ایران را دارند می بایست قبل از پرواز :

1- گواهی دو نوبت واکسیناسیون کرونا که حداقل دوهفته از تاریخ دوم آن گذشته باشد.

2- تست PCR منفی کرونا که از تاریخ صدور آن بیش از 72ساعت نگذشته باشد. (برای مسافرین واکسینه نشده)

*چنانچه مسافربه دليلي منصرف ازپرواز و يا ازپرواز جا بماند،بليط آن سوخت کامل محسوب مي گردد و هيچ مبلغي به مسافربرگشت داده نمي شود.

*مسئوليت کنترل پاسپورت و جريمه تاخير و ديرکرد اقامت و ويزاي زيارتي و توريستي و غيره مسافربه عهده شخص مسافر است و هواپيمايي پارس وآژانس صادر کننده بليط هيچگونه مسئوليتی ندارد.

*حضوردرفرودگاه،3 ساعت قبل ازپرواز ضروری مي باشدو کانتر پذيرش بارمسافر،1ساعت قبل ازپرواز بسته خواهدشد و چنانچه مسافري به هر دليلي باتاخير،به کانترپذيرش مسافر و باربرسد،جامانده محسوب ميگردد و هيچ گونه مسئوليتي بعهده هواپيمايي پارس وآژانس صادرکننده بليط نمي باشد.

*درموردادامه مسيرهاي داخلي و خارجي بعداز مسيرپروازي خريداري شده به علت شرايط خاص درصورت تاخيرو کنسل شدن پروازکه منجربه ازدست رفتن مسيربعدي گردد،آژانس صادر کننده هيچ گونه مسئوليتي درقبال اين موضوع ندارند.

*بليط، غير قابل استرداد می باشد*

.حداکثر بار مجاز مجاني 25 کيلو گرم و بار دستي 5 کيلوگرم ميباشد.

*ازپذيرش بار های حجيم ( تجاری ) و حیوانات معذوريم*

.جريمه تغيير تاريخ پرواز هاي مسقط و چابهار 25 ريال عمانی مي باشد

واکسن هاي مورد تاييد :  اسپوتينک - فايزر-آسترازنکا -  سينوفارم -جانسون 

 واکسن هاي ايراني (برکت )موردتاييد  عمان نمي باشد.

درصورت ایجاد هرگونه مشکل یا تغییر در پروازهای مسقط شماره 09365478185  خانم فقيه پاسخگوی شما بزرگواران خواهد بود
سایر اعلانات