ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن دفتر 3-07136275031*07136264277پشتيبان(سيستمي)خ طوبايي09174499960پشتيبان کيش خ فقيه 09387547665 تماس حاصل نموده یا به آدرس شيراز،خ عفيف آباد،کوچه 4 مراجعه نمایید.