جريمه کنسلي

* جريمه کنسلي و تغيير پرواز ايرلاين کيش اير در مسير پروازي فوق  تا ساعت 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز 30%  ، تا ساعت 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز 40% ، تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز 70% و جريمه عدم حضور در فرودگاه (No Show) معادل سوخت کامل بليط مي باشد.
*
جريمه کنسلي پروازهاي آسمان، ايران اير و قشم اير با توجه به کلاس پروازي، طبق قوانين ايرلاين مربوطه متفاوت مي باشد.

 

 
سایر اعلانات